Our Coachers

צוות הקואוצ’רים כולל מנחים ומאמנים דוברי אנגלית. הצוות יוכל לתת לך מענה בכל הקשור לאנגלית עסקית, אקדמית ואנגלית בכלל. 
 

לצוות הקואוצ’רים ניסיון רב בהוראה בכל הרמות, לשיפור כישורי השפה האנגלית ולשיפור הביטחון בשימוש בשפה האנגלית. המבואות, ההרצאות, המצגות, תכתובות מיילים, הטקסטים, שיחות הוידאו, שיחות פורמליות ולא פורמליות תוך בניית  פלטפורמה מותאמת אישית.

מתיו

מתיו קוטון ראש פקולטה אנגליתמל"א, איש עסקים מאנגליה. מנחה ומלמד אנשי מפתח ועסקים בישראל, במוסדות ממשלתיים ובאוניברסיטאות

Go to link